Przejdź do treści

Statystyki oglądalności

# Strona Wyświetlenia
1.Zamówienie o wartości do 30 000 euro65328
2.Zamówienia publiczne40285
3.Strona główna17111
4.SFA-442/3/2014Przetarg nieograniczony dot.przebudowy obiektu mostowego o Nr01008891 przez rzekę Wogrę na dro.pow.Nr1078ZŁężek–PołczynZdrój wraz z dojazdami.Termin składania ofert do 06.06.2014r. do godz. 10:009283
5.Zarządzenia9058
6.SFA-442/3/2015Przebudowa mostu przez rzeke Mogilicę wraz z dojazdami. Termin składania ofert do 15.06.2015r. do godz.10:006813
7.Sprawozdania finansowe4220
8.Przetarg nieograniczony ZPR-442/5/2016pn. Przebudowa obiektu mostowego o nr JNI 06030046 na drodze powiatowej nr 3340Z Rymań-Sławoborze w km 7+ 261.Termin składania ofert do dnia 23.06.2016r. do godz.10:003938
9.Serwis3864
10.ZPR-442/5/2018 pn. „Rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowego obiektu mostowego przez rzekę Mogilicę w ciągu drogi powiatowej Nr 1066Z Bystrzynka-Nielep-Dąbrowa-Wardyń Dolny w miejscowości Łęgi wraz z dojazdami”3741
11.Przetarg nieograniczony ZPR-442/2/2017„Przebudowa obiektu mostowego o nr JNI 01008892 przez rzekę Wogrę w ciągu drogi powiatowej nr 1088Z ul. Mickiewicza w miejscowości Połczyn Zdrój wraz z dojazdami” składanie ofert do dnia 19.06.2017r.do godz.10:003534
12.Przetarg nieograniczony ZPR-442/1/2017 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1088Z w miejscowości Połczyn Zdrój ulica Mickiewicza i ulica Powstańców Warszawskich",termin składania ofert do dnia 17.03.2017r. do godz. 10:00 3527
13.ZPR-442/6/2019 Wynajem pojazdów i maszyn do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Świdwińskiego w sezonie 2019/20203371
14.SFA-442/4/2014 Przetarg nieogranic.pn.Dostawa dwóch nowych posypywarek ciągnionych(podczepianych do ciągnika)do zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Świdwińskiego wraz z transportem Wykonawcy.Termin składania ofert do dnia04.08.2014r.do godz.10:003328
15.Informacje3327
16.TRZ-442/1/2014 Przetarg nieograniczony pn. Dostawa kationowej emulsji asfaltowej i masy asfaltowej na zimno do wykonywania remontów cząstkowych dróg powiatowych Powiatu Świdwińskiego wraz z transportem Wykonawcy. Składanie ofert do 03.02.2014r. godz.10.003283
17.SFA-442/1/2015 Przetarg nieograniczony "Dostawa kationowej emulsji asfaltowej i masy asfaltowej na zimno do wykonywania remontów cząstkowych dróg powiatowych Powiatu Świdwińskiego wraz z transportem Wykonawcy".Termin do dnia 16.03.2015r.do godz.10:003254
18.SFA-442/5/2014 Przetarg nieograniczony pn.„Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1071Z w miejscowości Wilczkowo wraz z remontem urządzeń podziemnych”.Termin do składania ofert do dnia 22.08.2014r, do godz.10:003235
19.Przetarg nieograniczony ZPR-442/6/2016 pn. Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Świdwińskiego3234
20.SFA-442/7/2014Przetarg nieogran pn.Wynajem pojazdów i maszyn do świadczenia na rzecz Zamawiającego sprzętem własnym i powierzonym przez Zamawiającego usług przy zimowym utrzymaniu dróg pow. na terenie Powiatu Świdwińskiego w sezonie2014/2015.3184
21.ZPR-442/3/2019 Zakup i dostawa używanej koparko-ładowarki dla Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie3167
22.SFA-442/2/2014 Przetarg nieograniczony pn."Wynajem jednostek sprzętowych do świadczenia usług przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych Powiatu Świdwińskiego". Termin składania ofert do dnia 03.03.2014r. do godz.10:003156
23.Sprzedaz samochodu osobowego Skoda Fabia3139
24.ZPR-442/4/2015 Przetarg nieogr. na podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowychNr1076Zdr.163Łośnica oraz 1077Zdr. 163Ostre Bardo.Termin składania ofert do 13.07.2015do godz.10:003119
25.Sprzedaż samochodu osobowego i ciężarowego. Termin składania ofert do 03.04.2017r. do godz. 10:003091
26.ZPR-442/1/2018 Przetarg nieograniczony "Przebudowa ulicy Kombatantów Polskich wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Wojska Polskiego w miejscowości Świdwin"3079
27.ZPR-442/2/2016 Przetarg nieograniczony pn. Wynajem jednostek sprzętowych do świadczenia usług przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych Powiatu Świdwińskiego. Termin składania ofert do dnia 21.03.2016 r. do godz. 12:003070
28.SFA-442/8/2014 Przetarg nieograniczony pn.„Dostawa paliw do pojazdów i maszyn Powiatowego Zarządu Dróg (PZD) w Świdwinie” .Termin składania ofert do dnia 12.12.2014r.do godz.10:003057
29.Przetarg nieograniczony ZPR-442/5/2017 "Wynajem pojazdów i maszyn do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Świdwińskiego w sezonie 2017/20183046
30.Sprzedaż samochodów.Termin składania ofert do 30.04.2015r. do godz.10:003035