Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

33 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

47 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 5.2 - projekt umowy na masę

51 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 5.1 - projekt umowy na emulsję

51 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 informacja o tym, że Wykonawca nie nalezy do grupy kapitałowej

23 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 oświadczenie o braku podstaw

29 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 2 oświadczenie

30 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.2 - oferta

34 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.1 - oferta

34 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

5.6 MBPobierzPodgląd pliku