Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

32 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

764 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

43 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

5.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 1.1 - oferta

32 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 1.2 - oferta

32 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

30 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 3 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

30 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 4 informacja o tym, że Wykonawca nie nalezy do grupy kapitałowej

23 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 5 projekt umowy

49 KBPobierzPodgląd pliku