Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

31 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

796 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytania i odpowiedzi 30.05.2014r.

43 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

57 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

9.7 MBPobierzPodgląd pliku

zał nr 1 - etap 1 most

63 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1 - etap 2 dojazdy

17.4 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1 - etap 3 oświetlenie drogowe

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1 - etap 4 most tymczasowy

5.3 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 2 Oferta

42 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

32 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

29 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

28 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 6 Informacja o tym, że Wykonawca nie nalezy do grupy kapitałowej

24 KBPobierzPodgląd pliku

zał.nr 7 Umowa (projekt)

130 KBPobierzPodgląd pliku