Przejdź do treści

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

21 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

32 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

744 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

21 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytania i odpowiedź

736 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

39 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

5.4 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1 Oferta

37 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

29 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 Oświadzcenie o braku podstaw do wykluczenia

28 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 Informacja o tym, że Wykonawca nie nalezy do grupy kapitałowej

23 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 5 Umowa (projekt)

60 KBPobierzPodgląd pliku