Przejdź do treści

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

596 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

45 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

8.6 MBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1 do SIWZ

8.5 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 2 Oferta

41 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

30 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

28 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

28 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 6 Informacja o tym, że Wykonawca nie nalezy do grupy kapitałowej

22 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 7 Umowa (projekt)

112 KBPobierzPodgląd pliku