Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

46 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

78 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

8.4 MBPobierzPodgląd pliku

zał.1.1 - oferta

54 KBPobierzPodgląd pliku

zał.1.2 - oferta

54 KBPobierzPodgląd pliku

zał.1.3 - oferta

50 KBPobierzPodgląd pliku

zał.1.4 - oferta

51 KBPobierzPodgląd pliku

zał.1.5 - oferta

51 KBPobierzPodgląd pliku

zał.2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

27 KBPobierzPodgląd pliku

zał.3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

29 KBPobierzPodgląd pliku

zał.4 Informacja o tym, że Wykonawca nie nalezy do grupy kapitałowej

22 KBPobierzPodgląd pliku

zał.5 Projekt umowy

79 KBPobierzPodgląd pliku