Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

37 KBPobierzPodgląd pliku
37 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

53 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

7.4 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.1 - oferta

34 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.2 - oferta

34 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

30 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

30 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 informacja o tym, że Wykonawca nie nalezy do grupy kapitałowej

23 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 5 projekt umowy

62 KBPobierzPodgląd pliku