Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

45 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze oferty

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

62 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

8.1 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.1 - oferta

44 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.2 - oferta

46 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.3 - oferta

45 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 2 oświadczenie

33 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 oświadczenie o braku podstaw

33 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

26 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 5. umowa projekt

75 KBPobierzPodgląd pliku