Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

33 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zmiana terminu

388 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

26 KBPobierzPodgląd pliku

Rysunek nr 11

289 KBPobierzPodgląd pliku

Rysunek nr 10

215 KBPobierzPodgląd pliku

Rysunek nr 9

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytania i odpowiedzi 2

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytania i odpowiedzi

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

62 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

11.9 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

23 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 2 Oferta

48 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

32 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

34 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

32 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 6 Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

27 KBPobierzPodgląd pliku

zał.nr 7 Umowa (projekt)

128 KBPobierzPodgląd pliku