Przejdź do treści

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

informacja z otwarcia ofert

778 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytania i odpowiedzi

3.7 MBPobierzPodgląd pliku

zał.nr 7 Umowa (projekt)

132 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

31 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 5 Wykaz robót budowlanych

29 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

19.3 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

19.7 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 2 Oferta

48 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1 do SIWZ

6.3 MBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

12.1 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

81 KBPobierzPodgląd pliku