Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

87 KBPobierzPodgląd pliku

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

informacja z otwarcia ofert

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

135 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

8.8 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.1- oferta

43 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.2 - oferta

42 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.3 - oferta

44 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.4- oferta

44 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.5 - oferta

43 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.6- oferta

44 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.7- oferta

44 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

20.0 KBPobierzPodgląd pliku

zał.3 Umowa (projekt)

67 KBPobierzPodgląd pliku