Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

72 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

623 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 1.1 - oferta

58 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 1.2 - oferta

57 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 1.3 - oferta

51 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 1.4 - oferta

52 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 1.5 - oferta

52 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

19.7 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

18.9 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 4 Informacja grupa kapitałowa

852 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 5 Projekt umowy

71 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

7.8 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

103 KBPobierzPodgląd pliku