Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

50 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

806 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

687 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytania i odpowiedzi (2)

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załacznik nr 4

158 KBPobierzPodgląd pliku

Zmiana terminu

336 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

26 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3

147 KBPobierzPodgląd pliku

Załacznik nr 2

2.8 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1

759 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytania i odpowiedzi

11.6 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

90 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

12.6 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

125 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 2 Oferta

53 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

19.4 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

18.7 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej - wzór

853 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 6 Wykaz robót budowlanych

29 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 7 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

30 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 8 Umowa (projekt)

147 KBPobierzPodgląd pliku