Przejdź do treści

Ogłoszenie o zmianie umowy nr 500113439

56 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500034862

60 KBPobierzPodgląd pliku

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu nr 573618

89 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

10.5 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1 Mapa poglądowa

341 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 2 Oferta

50 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

20.0 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

19.0 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór

853 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

30 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 7 Umowa - projekt

94 KBPobierzPodgląd pliku