Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

45 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

659 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

77 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

7.7 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1- oferta

43 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

20 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór

853 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 Umowa (projekt)

74 KBPobierzPodgląd pliku