Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

62 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

zał. 5 Projekt umowy

67 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytania i odpowiedzi

110 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu nr 625690

108 KBPobierzPodgląd pliku
7.8 MBPobierzPodgląd pliku

zał. 1.1 - oferta

59 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 1.2 - oferta

58 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 1.3 - oferta

52 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 1.4 - oferta

53 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

19.7 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

18.9 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 4 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór

854 KBPobierzPodgląd pliku