Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500050219

44 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

768 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

608 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1 - 4.Przekroje_normalne_Kombatantów

307 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania i odpowiedzi 3

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Pytania i odpowiedzi 2

577 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

10.6 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

835 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu nr 509466

96 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

12.5 MBPobierzPodgląd pliku
12.5 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

33 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 2 Oferta

879 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

835 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej - wzór

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 6 Wykaz robót budowlanych

848 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 7 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

849 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 8 Umowa (projekt)

9.0 MBPobierzPodgląd pliku