Przejdź do treści

Zawiadomienie o uniewaznieniu potstępowania

615 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert .pdf

652 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu nr 561744

94 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

13.2 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

42 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 2 Oferta

53 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

19.9 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

19.5 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej - wzór

854 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 6 Wykaz robót budowlanych

29 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 7 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

30 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 8 Umowa (projekt)

144 KBPobierzPodgląd pliku