Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500200346

43 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

707 KBPobierzPodgląd pliku

Pytanie do SIWZ nr 2

550 KBPobierzPodgląd pliku

Pytanie do SIWZ

638 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu nr 581958.doc

94 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ.pdf

14.2 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.rar

36 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 2 Oferta.doc

54 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx

20 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx

19.6 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej - wzór.doc

854 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 6 Wykaz robót budowlanych.doc

29 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 7 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.doc

30 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 8 Umowa (projekt).doc

145 KBPobierzPodgląd pliku