Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

103 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze oferty

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu nr 630798.doc

204 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ.pdf

9.8 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.1 - oferta.doc

47 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.2 - oferta.doc

48 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.3 - oferta.doc

46 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.4 - oferta.doc

46 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.5 - oferta.doc

46 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.6- oferta.doc

46 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.7 - oferta.doc

46 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.8 - oferta.doc

46 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.9 - oferta.doc

46 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.10 - oferta.doc

46 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.11 - oferta.doc

41 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx

19.8 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej - wzór.doc

853 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 Umowa (projekt).doc

74 KBPobierzPodgląd pliku