Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

51 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert.pdf

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu nr 641021

110 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

9.7 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.1 - oferta

46 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.2 - oferta

46 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.3 - oferta

41 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

19.8 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej - wzór

853 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 Umowa (projekt)

74 KBPobierzPodgląd pliku