Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500296512

62 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

685 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu nr 649016

114 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

9.2 MBPobierzPodgląd pliku

zał. 1.1 - oferta

61 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 1.2 - oferta

59 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 1.3 - oferta

54 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 1.4 - oferta

55 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

19.6 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

18.6 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 4 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej - wzór

852 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 5 Projekt umowy

71 KBPobierzPodgląd pliku