Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510053397

48 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

628 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

577 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu nr 512036

90 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

4.7 MBPobierzPodgląd pliku

zał. 1.1 - oferta

58 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 1.2 - oferta

58 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

19.2 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 3 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej - wzór

854 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4.1 - projekt umowy na emulsję

81 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4.2 - projekt umowy na masę

75 KBPobierzPodgląd pliku