Przejdź do treści

Informacja dodatkowa

5.4 MBPobierz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

1.0 MBPobierz

Rachunek zysków i strat jednostki

1.1 MBPobierz

Bilans jednostki budżetowej

1.5 MBPobierz