Przejdź do treści

Bilans 2019r

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat 2019r

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian 2019r.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Informacje dodatkowe

6.2 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa

5.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat jednostki

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Bilans jednostki budżetowej

1.5 MBPobierzPodgląd pliku