Przejdź do treści

Bilans 2019r

1.5 MBPobierz

Rachunek zysków i strat 2019r

1.1 MBPobierz

Zestawienie zmian 2019r.

1.0 MBPobierz

Informacje dodatkowe

6.2 MBPobierz

Informacja dodatkowa

5.4 MBPobierz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

1.0 MBPobierz

Rachunek zysków i strat jednostki

1.1 MBPobierz

Bilans jednostki budżetowej

1.5 MBPobierz