Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510113514

44 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

480 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

415 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytania do SIWZ II

273 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytanie do SIWZ

495 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu nr 540967

93 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

7.9 MBPobierzPodgląd pliku

SST + załącznik

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar

594 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 2 Oferta

54 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

19.3 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

18.9 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór

854 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 6 Wykaz robót budowlanych

29 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 7 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

30 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 8 Umowa (projekt)

141 KBPobierzPodgląd pliku