Przejdź do treści

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

276 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

313 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu nr 560460

78 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

4.4 MBPobierzPodgląd pliku

zał. 1 Oferta

45 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

19.5 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 3 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej - wzór

853 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 4 Umowa (projekt)

77 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 5 Lista kontrolna

47 KBPobierzPodgląd pliku