Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510175280

44 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

422 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

309 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

309 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

309 KBPobierz

Ogłoszenie o zamówieniu nr 569313

77 KBPobierz

SIWZ

4.5 MBPobierz

zał. 1 Oferta

45 KBPobierz

zał. 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

19.5 KBPobierz

zał. 3 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej - wzór

853 KBPobierz

zał. 4 Umowa (projekt)

77 KBPobierz

zał. 5 Lista kontrolna

47 KBPobierz