Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510175280

44 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

422 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

309 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

309 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

309 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu nr 569313

77 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

4.5 MBPobierzPodgląd pliku

zał. 1 Oferta

45 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

19.5 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 3 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej - wzór

853 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 4 Umowa (projekt)

77 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 5 Lista kontrolna

47 KBPobierzPodgląd pliku