Przejdź do treści

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

552 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

471 KBPobierz

Ogłoszenie o zamówieniu nr 608220

109 KBPobierz

SIWZ

4.9 MBPobierz

zał. nr 1.1 - oferta

46 KBPobierz

zał. nr 1.2 - oferta

46 KBPobierz

zał. nr 1.3 - oferta

45 KBPobierz

zał. nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

19.5 KBPobierz

zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej

852 KBPobierz

zał. nr 4 Umowa (projekt)

74 KBPobierz