Przejdź do treści

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

552 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

471 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu nr 608220

109 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

4.9 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.1 - oferta

46 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.2 - oferta

46 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.3 - oferta

45 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

19.5 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej

852 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 Umowa (projekt)

74 KBPobierzPodgląd pliku