Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

62 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

640 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

552 KBPobierz

zał. 5 Projekt umowy

72 KBPobierz

Zapytania i odpowiedzi

2.0 MBPobierz

Ogłoszenie o zamówieniu

118 KBPobierz

SIWZ

4.9 MBPobierz

zał. 1.1 - oferta

61 KBPobierz

zał. 1.2 - oferta

59 KBPobierz

zał. 1.3 - oferta

54 KBPobierz

zał. 1.4 - oferta

55 KBPobierz

zał. 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

19.6 KBPobierz

zał. 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

18.6 KBPobierz

zał. 4 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

852 KBPobierz

Zał. nr 5 Projekt umowy

72 KBPobierz