Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

62 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

640 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

552 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 5 Projekt umowy

72 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytania i odpowiedzi

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

118 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

4.9 MBPobierzPodgląd pliku

zał. 1.1 - oferta

61 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 1.2 - oferta

59 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 1.3 - oferta

54 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 1.4 - oferta

55 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

19.6 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

18.6 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 4 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

852 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. nr 5 Projekt umowy

72 KBPobierzPodgląd pliku