Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510037616

49 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

483 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

409 KBPobierzPodgląd pliku

zapytanie i odpowiedz do SIWZ II

274 KBPobierzPodgląd pliku

zapytania i odpowiedzi do SIWZ

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu nr 501933

84 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

5.2 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1 Oferta

54 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

19.5 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

18.8 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej - wzór

854 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 5 Wykaz wykonanych dostaw

31 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 6 Umowa (projekt)

80 KBPobierzPodgląd pliku
80 KBPobierzPodgląd pliku