Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510040454

49 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

659 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

590 KBPobierzPodgląd pliku

zapytanie i odpowiedź do SIWZ

622 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu 504781

90 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

4.6 MBPobierzPodgląd pliku

zał. 1.1 - oferta

58 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 1.2 - oferta

58 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

19.2 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 3 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej - wzór

854 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4.1 - projekt umowy na emulsję

81 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4.2 - projekt umowy na masę

77 KBPobierzPodgląd pliku