Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510120219

43 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

407 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytania i odpowiedzi III

411 KBPobierzPodgląd pliku

ST D.05.03.05b Nawierzchnia z BA - w. wiążąca_KR3-KR4.pdf

546 KBPobierzPodgląd pliku

ST D.05.03.05a Nawierzchnia z BA - w.ścieralna AC 11 S_KR3-KR4.pdf

488 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540094312

25 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zmianie terminu składania ofert

193 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytania i odowiedzi II

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zmienione przedmiary, SST SIATKA

6.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zapytania i odpowiedzi

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu nr 541093

94 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

8.3 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja odc. I.part1

25 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja odc. I.part2

25 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja odc. I.part3

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja odc. II.part01

25 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja odc. II.part02

25 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja odc. II.part03

25 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja odc. II.part04

25 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja odc. II.part05

25 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja odc. II.part06

25 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja odc. II.part07

25 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja odc. II.part08.

25 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja odc. II.part09

21 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja odc. III.part1

25 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja odc. III.part2

25 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja odc. III.part3

25 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja odc. III.part4

25 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja odc. III.part5

14.4 MBPobierzPodgląd pliku

Przedmiary

18.3 MBPobierzPodgląd pliku

SST siatka

71 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 2 Oferta.doc

63 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

19.3 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

18.9 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej - wzór

852 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 6 Wykaz robót budowlanych

29 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 7 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

30 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 8 Umowa (projekt)

164 KBPobierzPodgląd pliku