Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510120219

43 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

407 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

2.2 MBPobierz

Zapytania i odpowiedzi III

411 KBPobierz

ST D.05.03.05b Nawierzchnia z BA - w. wiążąca_KR3-KR4.pdf

546 KBPobierz

ST D.05.03.05a Nawierzchnia z BA - w.ścieralna AC 11 S_KR3-KR4.pdf

488 KBPobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540094312

25 KBPobierz

Informacja o zmianie terminu składania ofert

193 KBPobierz

Zapytania i odowiedzi II

2.2 MBPobierz

Zmienione przedmiary, SST SIATKA

6.1 MBPobierz

Zapytania i odpowiedzi

2.4 MBPobierz

Ogłoszenie o zamówieniu nr 541093

94 KBPobierz

SIWZ

8.3 MBPobierz

Dokumentacja odc. I.part1

25 MBPobierz

Dokumentacja odc. I.part2

25 MBPobierz

Dokumentacja odc. I.part3

1.2 MBPobierz

Dokumentacja odc. II.part01

25 MBPobierz

Dokumentacja odc. II.part02

25 MBPobierz

Dokumentacja odc. II.part03

25 MBPobierz

Dokumentacja odc. II.part04

25 MBPobierz

Dokumentacja odc. II.part05

25 MBPobierz

Dokumentacja odc. II.part06

25 MBPobierz

Dokumentacja odc. II.part07

25 MBPobierz

Dokumentacja odc. II.part08.

25 MBPobierz

Dokumentacja odc. II.part09

21 MBPobierz

Dokumentacja odc. III.part1

25 MBPobierz

Dokumentacja odc. III.part2

25 MBPobierz

Dokumentacja odc. III.part3

25 MBPobierz

Dokumentacja odc. III.part4

25 MBPobierz

Dokumentacja odc. III.part5

14.4 MBPobierz

Przedmiary

18.3 MBPobierz

SST siatka

71 KBPobierz

zał. nr 2 Oferta.doc

63 KBPobierz

zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

19.3 KBPobierz

zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

18.9 KBPobierz

zał. nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej - wzór

852 KBPobierz

zał. nr 6 Wykaz robót budowlanych

29 KBPobierz

zał. nr 7 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

30 KBPobierz

zał. nr 8 Umowa (projekt)

164 KBPobierz