Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510231321

84 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

645 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z sesji otwarcia ofert

593 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu nr 599314

160 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

3.7 MBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.1 - oferta

47 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.2 - oferta

48 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.3 - oferta

46 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.4 - oferta

46 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.5 - oferta

46 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 1.6 - oferta

46 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

19.5 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór

853 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 Umowa (projekt)

77 KBPobierzPodgląd pliku