Przejdź do treści

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510542860

63 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

436 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

346 KBPobierzPodgląd pliku

Zapytania i odpowiedzi

475 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu nr 612753

113 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

3.4 MBPobierzPodgląd pliku

zał. 1.1 - oferta

61 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 1.2 - oferta

59 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 1.3 - oferta

54 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 1.4 - oferta

54 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

18.5 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

18.3 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 4 Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej - wzór

852 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 5 Projekt umowy

76 KBPobierzPodgląd pliku