Przejdź do treści

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

277 KBPobierzPodgląd pliku

zapytanie ofertowe

290 KBPobierzPodgląd pliku

zał.1.1 - oferta

36 KBPobierzPodgląd pliku

zał.1.2 - oferta

37 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 2 - projekt umowy

70 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 3 przedmiar i mapa- ul. Podmiejska

424 KBPobierzPodgląd pliku

zał. 4 przedmiar i mapa 1074Z

349 KBPobierzPodgląd pliku