• Rachunek zysków i strat 2019r
  1 MB
 • Zestawienie zmian 2019r.
  1,009 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  1,002 KB
 • Rachunek zysków i strat jednostki
  1 MB
 • Bilans jednostki budżetowej
  1 MB